Kv Kulan Nr1

example2
Objekt
Tillbyggnad av lager för Puma

Byggherre
Briggen

Entreprenör

Byggmästar'n i Skåne

Arkitekt
Sweco Achitects AB

Vi ansvarar för
Konstruktion
2022032042201