Om oss

en byggnad i koppar

Företaget

Företaget bildades i mitten av 1980-talet och har en stor erfarenhet samt bred kunskap inom byggsektorn. Genom åren har vi haft förmånen att arbeta med en stor variation av olika typer av projekt. Vi tar gärna på oss utmaningar som kräver det lilla extra, då det utvecklar oss i vår profession och för oss vidare. Under sidan Projekt presenterar vi ett urval av alla de olika projekt som vi haft förmånen att arbeta med under åren.

Våra medarbetare har ett stort engagemang inför uppgiften. Genom vår nyfikenhet för nya produkter och metoder fokuserar vi på att hitta de bästa lösningarna i samverkan med alla inblandade parter. Vi är mer än en byggkonsult.


Vision

Vi vill verka för en sund utveckling inom byggbranschen. Detta omfattar material, kostnader och arbetsmetoder såväl som personal, samarbetspartner och uppdragsgivare samt självklart de som verkar i de färdiga miljöerna.

Med nyfikenhet och engagemang når vi de bästa lösningarna i samverkan med alla parter.


Hållbart byggande

CM Byggkonsult AB har skrivit under Helsingborgs stads klimatavtal. Detta innebär att vi tillsammans med ett stort antal Helsingborgsföretag arbetar för att staden ska kunna bli klimatneutral. Genom kunskap och engagemang vill vi i vårt företag påverka byggbranschen att välja mer hållbara alternativ. Det innebär att vi i våra projekt strävar mot så liten klimatpåverkan som möjligt.

I Sverige har vi byggt på ungefär samma sätt i över 50 år, vilket kan ifrågasättas om det är det bästa tillvägagångssättet. Vi är övertygade om att byggbranschen har stora förutsättningar att ställa om arbetet i målet för en mer miljömässigt hållbar byggsektor. Genom att ständigt utforska och prova nya sätt att arbeta på utmanar vi både oss själva och kunden till att göra val som är bättre för miljön. För oss är det ett viktigt ansvar vi tar på oss för att verka för en miljömässigt hållbar framtid.

Vi har ett stort nätverk av kontakter som kan vara med och möjliggöra miljöfokuserade visioner till verklighet.


Två personer kollar i en bok
Tre personer kollar i en bok
Matilda och Sam diskuterar ett projekt i soffan