Bostäder / Höganäs

Oden 31

I Höganäs byggs fyra sammanhängande huskroppar på fyra våningar med totalt 55 lägenheter. Husen har en stomme av prefabricerade betongväggar och betongbjälklag. Projektet har ett antal takterrasser i anknytning till lägenheterna på översta plan samt indragna balkonger till övriga plan. Förråd, cykelgarage och miljöhus har även uppförts på fastigheten.