Tjänster

en byggnad i koppar

Byggprojektering

Våra konstruktionsuppdrag omfattar såväl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Vi arbetar både med betong-, trä- samt stålkonstruktioner. I projekt för industri och handel utför vi samtliga bygghandlingar som erfodras, d v s arkitekt- och konstruktionsritningar med tillhörande beskrivningar.

Nyfikenheten inom företaget har lett oss in på nyupptäckten av gamla byggmetoder och traditionella material, men i ny kontext. Vi har projekterat hus med hampakalk, betong- och plastfria grunder samt hus som tangerar nollutsläppsbygge, d v s byggnader som inte belastar klimatet med ytterligare koldioxid utan snarare binder densamma.

Kontrollansvar

Vi tillhandahåller kontrollansvarig i enlighet med den nya plan- och bygglagen PBL för kvalifikationsnivå K, komplicerad art, riksbehörighet certifierad av SITAC. Vi upprättar objektanpassade kontrollplaner och genomför erforderliga kontroller, samt följer upp projektet i sin helhet tills slutbevis erhållits.

Projektledning

Vi har bred erfarenhet och gedigen kunskap av kompletta projektledningsuppdrag och delade projekteringslednings- och byggledningsuppdrag för såväl stora som små projekt, nybyggnad som ombyggnad.

Under projekttiden fungerar vi som byggherrens representant och har det samlade ansvaret för projektets genomförande från tidig förstudie till garantibesiktning. I de fall konsulter engageras för projekteringen medverkar vi och upprättar erforderliga avtal. Vi hanterar även samtliga myndighetskontakter. För alla förekommande entreprenadformer som regleras av AB 04 och ABT 06 utför vi kompletta entreprenadupphandlingar. Vi styr genomförandet av projektet mot uppställda mål, i såväl fråga om tid, teknik och ekonomi.

Våra uppdrag omfattar:

 • Nybyggnad av flerbostadshus
 • Nybyggnad av industrilokaler
 • Nybyggnad av bilförsäljnings- och verkstadslokaler
 • Nybyggnad av butiksgalleria
 • Nybyggnad av ljudlaboratorium
 • Om- och tillbyggnad av skola
 • Om- och tillbyggnad av flerbostadshus
 • Om- och tillbyggnad av hotell
 • Ombyggnad av flygplats
 • Ombyggnad av butiksgalleria
 • Ombyggnad för gym
 • Ombyggnad för filminspelning
 • Utbyggnad av köpcentrum
 • Påbyggnad av kontorshus
 • Påbyggnad av flerbostadshus