Bostäder / Helsingborg

Ingrid 36

Ingrid består av 22 st hyreslägenheter uppdelat på två stycken radhuskroppar i 2 plan med tillhörande komplementbyggnader. Husen byggs på en lucktomt i Helsingborg mitt bland etablerad radhus- och villabebyggelse. Grunden är en gjuten platta på mark med en stomme av träregelväggar och betongbjälklag. En snygg och lättskött tegelfasad pryder husen med detaljer av träpanel.

 • Objekt
  Nybyggnad av flerbostadshus
 • Byggherre
  Dilum AB
 • Entreprenör
  Sven Johanssons Bygg AB / Egen regi
 • Arkitekt
  Sweco AB
 • Vi ansvarar för
  Byggprojektering och KA