Kv Ingrid Nr36

Objekt
Nybyggnad av flerbostadshus

Byggherre
Dilum AB

Entreprenör
Sven Johanssons Bygg AB / Egen regi

Arkitekt
Sweco AB

Vi ansvarar för
Byggprojektering och KA
252253254255257