Kosta Hotell, Kosta

example2
Objekt
Om- och tillbyggnad av hotell

Byggherre
Kosta Köpmanshus AB

Entreprenör
PEAB, Växjö

Arkitekt
Arkitektbolaget, Växjö

Vi ansvarar för
Konstruktion
1101134647561894