Byggprojektering

I företrädesvis projekt för industri och handel utför vi samtliga bygghandlingar som erfordras, arkitekt- och konstruktionsritningar med tillhörande beskrivningar.

Våra konstruktionsuppdrag omfattar såväl nybyggnad som om- och tillbyggnad och spänner över såväl betong-, trä- som stålkonstruktioner. Under den senaste tiden har våra uppdrag omfattat projekt som:
 • Nybyggnad av flerbostadshus
 • Nybyggnad av industrilokaler
 • Nybyggnad av bilförsäljningsoch Verkstadslokaler
 • Nybyggnad av butiksgalleria
 • Nybyggnad av ljudlaboratorium
 • Om- och tillbyggnad av skola
 • Om- och tillbyggnad av flerbostadshus
 • Om- och tillbyggnad av hotell
 • Ombyggnad av flygplats
 • Ombyggnad av butiksgalleria
 • Ombyggnad för gym
 • Ombyggnad för filminspelning
 • Utbyggnad av köpcentrum
 • Påbyggnad av kontorshus
 • Påbyggnad av flerbostadshus