Projektledning

Vi har bred erfarenhet och gedigen kunskap av kompletta projektledningsuppdrag eller delade projekteringslednings- och byggledningsuppdrag för såväl stora som små projekt, nybyggnad som ombyggnad.

Under projekttiden fungerar vi som byggherrens representant och har det samlade ansvaret för projektets genomförande från tidig förstudie till garantibesiktning.

Då konsulter engageras för projekteringen medverkar vi och upprättar erforderliga avtal. Vi hanterar givetvis också samtliga myndighetskontakter.
För samtliga förekommande entreprenadformer som regleras av AB 04 och ABT 06 utför vi kompletta entreprenadupphandlingar.

Vi styr genomförandet av projektet mot uppställda mål, såväl ifråga om tid, teknik som ekonomi.​​​​​​​