Kv Sandholmen Nr3

Objekt
Nybyggnad av flerbostadshus

Byggherre
Derome hus AB​​​​​​​

Entreprenör
Byggmästar'n i Skåne

Arkitekt
HOUSE arkitekter

Vi ansvarar för
Konstruktion
2352361237238239240241242243