City Brandstation, Helsingborg

example2
Objekt
Nybyggnad av brandstation

Byggherre
Kärnfastigheter AB

Entreprenör
Byggmästar'n i Skåne

Arkitekt
Fredblad. Halmstad

Vi ansvarar för
Konstruktion prefab
UTAN REFERENSBILDER